Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analysera, designa, utveckla undervisning II

Kurs inom Master- och magisterprogram i ämnesdidaktik med inriktning mot estetiska och samhällsorienterande ämnen, 120 hp

Kursen förbereder för det praktiska genomförandet av en studie som ligger till grund för masteruppsatsen i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Kursen ger en fördjupad orientering om praktiknära forskning som bedrivs i samverkan med verksamhetsutveckling i en skolkontext. Fokus ligger på att utifrån aktuella pedagogiska och ämnesdidaktiska debatter kritiskt granska diskursiva strömningar som format och formar undervisning och bedömning. Kursen behandlar därmed normkritiska perspektiv. Debatt och teori jämförs med studentens egna undervisningserfarenheter och eget utvecklingsprojekt.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all campusförlagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift. 

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Viveca Lindberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans under period C och D under höstterminen 2020 om inte annat har meddelats via kursens schema/websida.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare
  Maria Olson, maria.olson@su.se

  Studievägledning
  studievagledning.did@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se