Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analysera, designa, utveckla undervisning II

Kurs inom Master- och magisterprogram i ämnesdidaktik med inriktning mot estetiska och samhällsorienterande ämnen, 120 hp

Kursen förbereder för det praktiska genomförandet av en studie som ligger till grund för masteruppsatsen i ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena. Kursen ger en fördjupad orientering om praktiknära forskning som bedrivs i samverkan med verksamhetsutveckling i en skolkontext. Fokus ligger på att utifrån aktuella pedagogiska och ämnesdidaktiska debatter kritiskt granska diskursiva strömningar som format och formar undervisning och bedömning. Kursen behandlar därmed normkritiska perspektiv. Debatt och teori jämförs med studentens egna undervisningserfarenheter och eget utvecklingsprojekt.

  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all campusförlagd undervisning är obligatorisk.

    Examination

    Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift.