Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan

Vill du arbeta demokratifrämjande i skolan och motverka rasism och främlingsfientlighet?

Kursens utgångspunkt är skolväsendets demokratifrämjande uppdrag och läroplanernas skrivning om att olika former av intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen tar upp och behandlar begrepp som normkritik, diskriminering, rasism och andra för kursen relevanta begrepp, ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

 

 • Kursupplägg

  Kursen belyser ämnesdidaktiska aspekter av undervisning kring fenomen och frågor som rör intolerans och rasism samt belyser hur skolan kan arbeta demokratifrämjande med dessa. Ett särskilt fokus läggs på undervisning kring förintelsen och andra folkmord. Tonvikt läggs vid tre didaktiska metoder: casemetodik, deliberativa samtal och forumspel.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppuppgifter. Kurskrav: aktivt deltagande i seminarier och gruppuppgifter är obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Betygskriterier

  Betygskriterier MVMAMR (44 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

  Examinator

  Ylva Wibaeus: ylva.wibaeus@hsd.su.se och Steven Dahl: steven.dahl@hsd.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig lärare: ylva.wibaeus@hsd.su.se