Att motverka diskriminering och rasism genom undervisning i skolan, 7,5 hp

Om utbildningen

Undervisar du historia, SO- ämnen eller annat skolämne, och/eller arbetar med frågor som har till syfte att motverka diskriminering och rasism? Vill du fördjupa dina kunskaper om orsaker till, liksom teorier om dessa fenomen ur olika perspektiv? Vill du hitta sätt att integrera frågor om diskriminering och rasism och hur dessa frågor kan tas upp och belysas i undervisning? Då är det här en kurs för dig. Kursens utgångspunkt är skolväsendets demokratifrämjande uppdrag och läroplanernas skrivning om att olika former av intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen tar upp och behandlar begrepp som normkritik, diskriminering, rasism och andra för kursen relevanta begrepp ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, och belyser hur skolan kan arbeta demokratifrämjande. Ett särskilt fokus läggs på undervisning kring förintelsen och andra folkmord. Tonvikt läggs vid tre didaktiska metoder: casemetodik, deliberativa samtal och forumspel.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen