Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv, 7,5 hp

Om utbildningen

Är du lärare i ett ämne där religion och vetenskap diskuteras (exempelvis religionskunskap, biologi eller filosofi)? Vill du hitta nya perspektiv på hur förhållandet mellan religion och vetenskap kan integreras i undervisningen? I kursen kommer vi att belysa och analysera olika typer av kontaktytor mellan religion(er) och olika vetenskapliga discipliner. Dessutom uppmärksammas olika sammanhang i vilka sådana kontakt- och/eller konfliktytor kan uppstå. Som ett led i detta ingår t ex att problematisera grundläggande begrepp såsom ”religion”, ”vetenskap”, ”sanning”, ”kunskap” och ”tro”, att diskutera de historiska förutsättningarna för diskursen som sådan samt relatera detta till skolans undervisningspraktiker

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen