Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Religion och vetenskap: didaktiska perspektiv

Är du nyfiken på spänningsfältet mellan religion och vetenskap? Då kan det här vara en kurs för dig.

Inom flera skolämnen diskuteras förhållandet mellan religion och vetenskap livligt. I kursplanen för religionskunskap för gymnasiet framgår till exempel att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar "att utveckla kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att analysera dessa". Detta kan realiseras på många olika sätt vilket ger möjlighet till stor variationsrikedom både med avseende på stoff och undervisningsmetoder.

Kursen behandlar spänningsfältet religion och vetenskap utifrån religionsvetenskapliga, filosofiska och didaktiska perspektiv. Kursen belyser och analyserar olika typer av kontaktytor mellan religion(er) och olika vetenskapliga discipliner. Dessutom uppmärksammas olika sammanhang i vilka sådana kontakt- och/eller konfliktytor kan uppstå. Som ett led i detta ingå diskutera de historiska förutsättningarna för diskussionen som sådan samt relatera detta till skolans undervisningspraktiker.