Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

 • 15 hp

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens tredje termin. Du som har ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne ämne som ämne 1 ska läsa den här kursen.

Studiegång KPU fr.o.m. HT17

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen inom Ämne 1 inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning. Uppgiften genomförs i form av ett forsknings- eller utvecklingsarbete och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan students uppsats.

Självständigt arbete vid HSD

Kursbeskrivning HT20 (139 Kb)

 • Kursupplägg

  Kursen ges under andra halvan av terminen.

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning, enskilt eller i grupp. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet vid ett seminarium, samt granskning av en annan students arbete.

  Information om examination vid självständigt arbete (172 Kb)

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

 • Mer information

  Kursutvärdering

  Kursrapport HT19 (173 Kb)

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: viveca.lindberg@hsd.su.se