Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och ges under utbildningens tredje termin. Du som har ett samhällsvetenskapligt eller humanistiskt ämne ämne som ämne 1 ska läsa den här kursen.

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen inom Ämne 1 inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning. Uppgiften genomförs i form av ett forsknings- eller utvecklingsarbete och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan students uppsats.

Självständigt arbete vid HSD

Programsida med studiegång KPU

 • Kursupplägg

  Kursbeskrivning HT20 (139 Kb)

  När kursen startat används Stockholms universitets nätbaserade lärplattform Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar:

  Athena

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning, enskilt eller i grupp. All schemalagd undervisning är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet vid ett seminarium, samt granskning av en annan students arbete.

  Information om examination vid självständigt arbete (172 Kb)

   

  Examinator

  Höstterminen 2020:

  Per-Arne Karlsson, Max Strandberg, Per Höjeberg, Caroline Gustavsson, Kristina Lanå , Anne Lidén, Björn Falkevall, Martin Karlsson, Maria Olson, Cecilia Lundholm, Johan Sandahl, Ylva Wibaeus, Inger Eriksson, Per Fransson, Ulrik a von Schantz,
  Ketil Thorgersen, Catrin Björck, Lisa Öhman, Viveca Lindberg, Jenny Berglund, Berit Ljung, Maria Wassrin, Anja Kraus, Eva Österlind, Eva Hallgren, Sofia Cedervall

  Vårterminen 2021 (avancerad nivå):

  Anne Lidén, Caroline Gustavsson, Catrin Björck, Cecilia Lundholm, Eva Hallgren, Eva Österlind, Frederik Wallenstein, Inger Eriksson, Jenny Berglund, Johan Sandahl, Ketil Thorgersen, Kristina Lanå, Lisa Öhman, Maria Olson, Maria Wassrin, Martin Karlsson, Max Strandberg, Per Fransson, Per Höjeberg, Per-Arne Karlsson, Sofia Cedervall, Ulrika von Schantz, Viveca Lindberg, Ylva Wibaeus

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.
  Prefekt har beslutat att undervisning och examination ska ske via webben/distans även under period C och D.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvarig: Viveca Lindberg