Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Kursen ingår i programmet KPU - humaniora och samhällsvetenskap och ges under utbildningens tredje termin. Kursen har delats upp i två inriktningar. Du som har ditt förstaämne inom humaniora eller samhällsvetenskap ska läsa den här inriktningen.

Programsida med studiegång

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen inom ditt förstaämne.

Uppgiften genomförs i form av ett forsknings- eller utvecklingsarbete och innefattar planering, genomförande och rapportering. Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Du ska försvara ditt självständiga arbete vid ett seminarium och i kursen ingår även att kritiskt granska en annan students självständiga arbete.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete inom estetiska, humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen:
Skriv inom ett forskningsprojekt