Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - ULV

Kursen ingår i ULV-projektet.

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen i ämne 1 inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning. Uppgiften genomförs i form av ett forsknings- eller utvecklingsarbete och innefattar planering, genomförande och rapportering.
Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska en annan students uppsats.

Läs om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Självständigt arbete vid HSD

Kursbeskrivning HT20 (139 Kb)