Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - ULV

Kursen ges inom ramen för Utländska lärares vidareutbildning (ULV).

Utländska lärares vidareutbildning vid Stockholms universitet

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie i ditt förstaämne, med relevans för lärarprofessionen. Uppgiften genomförs i form av ett forsknings- eller utvecklingsarbete och innefattar planering, genomförande och rapportering.

Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska en annan students uppsats.

Hitta inspiration till ditt självständiga arbete:
Skriv inom ett forskningsprojekt