Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete - ULV

Kursen ingår i ULV-projektet.

I kursen ingår att självständigt genomföra en fördjupande ämnesdidaktisk studie med relevans för lärarprofessionen i ämne 1 inom ramen för Kompletterande pedagogisk utbildning. Uppgiften genomförs i form av ett forsknings- eller utvecklingsarbete och innefattar planering, genomförande och rapportering.
Ämne väljs i samråd med särskilt utsedd handledare. Uppsatsen ska försvaras vid ett seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska en annan students uppsats.

Läs om Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

Självständigt arbete vid HSD

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier och handledning, enskilt eller i grupp.

  Examination

  Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete, ventilering av det egna arbetet samt opposition på annan students arbete.

  Information om examination vid självständigt arbete (172 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Höstterminen 2021:
  Undervisning och examination kommer huvudsakligen att bedrivas digitalt. Se kursens schema.

 • Kontakt

  Kursansvarig lärare

  Studievägledning ULV
  ulv@su.se

  Utbildningsadministration
  kursadmin.did@su.se