Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasiet

 • 7,5 hp

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för dig med geografi, historia, religion eller samhällskunskap som ämne 1. Kursen ges under utbildningens tredje termin.

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

 

Information med anledning av coronapandemin

På grund av rådande samhällsläge har Stockholms universitet upprättat generella riktlinjer om vad som gäller för lärarprogrammens VFU-kurser. Riktlinjerna tar hänsyn till ansvariga myndigheters rekommendationer.

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå, men det kan finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din verksamhetsförlagda utbildning som det var tänkt. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om vad som gäller:

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

 • Kursupplägg

  Kursen ges under andra halvan av terminen. 

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portfölj

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i
  läraruppdraget samt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Höstterminen 2020:

  Cecilia Eskilsson, Per Höjeberg, Martin Karlsson, Per-Arne Karlsson, Per Fransson,Gunilla Granath Zillén, Kerstin Grenö, Ingegerd Ekendahl, Maja
  Torres Madzar, Johan Sandahl, Niclas Runebou, Frederik Wallenstein, Britt-Marie Hansson, Kristina Lanå, Steven Dahl, Ann-Sofie Jägerskog, Mattias Björklund


  Kursansvariga lärare HT20
  Gunilla Granath Zillén (geografi)
  Per Höjeberg (historia)
  Cecilia Eskilsson (religion)
  Maja Torres Madzar (samhällskunskap)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Undervisningen under höstterminens period A och B sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema. Beroende på Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan fler möjligheter till campusundervisning komma att öppnas inför höstterminensperiod C och D. Information om detta läggs ut på kurshemsidan senast den 5/10.

  OBS! Kursen ges mellan 2020-11-12 - 2020-12-11.

 • Mer information

  Kursutvärdering

  Kursrapport HT19 (185 Kb)

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvariga:

  cecilia.eskilsson@hsd.su.se (religion, historia)

  gunilla.granath-zillen@hsd.su.se (geografi)

  maja.torres-madzar@hsd.su.se (samhällskunskap)