Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning I, Ämneslärarprogrammet inriktning mot årskurserna 7-9 och gymnasiet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för dig med geografi, historia, religion eller samhällskunskap som ämne 1. Kursen ges under utbildningens tredje termin.

VFU-information

Studenten introduceras till verksamhetsförlagd utbildning (VFU), skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.

 

Information med anledning av coronapandemin

På grund av rådande samhällsläge har Stockholms universitet upprättat generella riktlinjer om vad som gäller för lärarprogrammens VFU-kurser. Riktlinjerna tar hänsyn till ansvariga myndigheters rekommendationer.

I möjligaste mån ska VFU-kurserna fortgå, men det kan finnas flera skäl till att du inte kan fullfölja din verksamhetsförlagda utbildning som det var tänkt. På Lärarutbildningsportalen kan du läsa mer om vad som gäller:

Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset

 • Kursupplägg

  Kursen ges under andra halvan av terminen. 

  Under VFU-kurser används den digitala VFU-portföljen som ett pedagogiskt verktyg. Där finns material från kursläraren, studentens VFU-dokumentation samt dokumentation kring eventuella trepartssamtal och VFU-rapport:

  VFU-portfölj

   

  Undervisning

  Undervisningen är obligatorisk och består av handledd praktik i undervisning och övriga moment som ingår i
  läraruppdraget samt trepartssamtal och seminarier som organiseras av Stockholms universitet.

  Betygskriterier

  Betygskriterier HVVFÄ1 (gäller fr.o.m. H20) (237 Kb)

  Examination

  Kursen examineras utifrån VFU-handledarens skriftliga omdöme av studentens prestation, dokumentation i digital VFU-portfölj, samt muntlig examination under seminarium.

  Examinator

  För frågor gällande kursens innehåll och examination, kontakta kursansvarig lärare. Har du frågor om rättningen av din examination eller det betyg du har fått, kontakta din examinator.

  Vårterminen 2021:

  Cecilia Eskilsson, Gunilla Granth Zillén, Johan Sandahl, Kristina Lanå, Per Höjeberg, Maja Torres Madzar, Martin Karlsson, Niclas Runebou, Per-Arne Karlsson, Per Fransson, Steven Dahl, Özlem Erdogan
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges VT21 mellan 2021-04-12 - 2021-05-19.
  Undervisning på HSD under våren 2021 sker i huvudsak via webb/distans enligt kursens schema.

  Kursen ges HT21 mellan 2021-11-15 - 2021-12-15.
  Undervisning och examination vid Stockholms unviersitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt under första delen av höstterminen, fram till och med den 31 oktober 2021. Se kursens schema.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kursadministratör: studieadmin@hsd.su.se

  Studievägledning: studievagledning@hsd.su.se

  Kursansvariga HT20:
  Gunilla Granath Zillén (geografi)
  Per Höjeberg (historia)
  Cecilia Eskilsson (religion)
  Maja Torres Madzar (samhällskunskap)

  Kursansvariga VT21:
  Per Höjeberg (historia)
  Cecilia Eskilsson (religion)