Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning II, Ämneslärarprogrammet inriktning mot gymnasiet

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för dig med geografi, historia, religion eller samhällskunskap som förstaämne. Kursen ges under utbildningens sjätte termin, för dig som ska bli gymnasielärare.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium och skolform. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för studentens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan. Trepartssamtal ingår i kursen.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.