Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Verksamhetsförlagd utbildning III, ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9

Kursen ingår i Ämneslärarprogrammet för dig med geografi, historia eller religion som förstaämne. Kursen ges under utbildningens sjunde termin, för dig som ska bli lärare i årskurs 7-9.

Studiegångar för ämneslärare i humaniora, samhällsvetenskap och språk

VFU-information

Studenten deltar i skolans verksamhet och organisation samt medverkar i den dagliga skolverksamheten på relevant stadium. Kursen fokuserar på att självständigt leda, organisera och utvärdera undervisning, samt att värdera olika bedömningsformer och hantera en rättssäker betygssättning. Trepartsamtal ingår i kursen.

I kursen integrerar studenten teori och praktik utifrån gjorda erfarenheter och systematisk reflektion. Innehållet i kursen utformas utifrån förväntade studieresultat och verksamheten i skolan. En handlingsplan för VFU utformas i samverkan mellan VFU-kurslärare, student och VFU-handledare på skolan.

Kursen ges i samverkan med kommunala och fristående skolor.