Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

IT i organisationer

Kursens mål är att ge insikter i Internet of Things arkitekturer, protokoll och tjänster.

Kunskaperna används sedan för att ge detaljerade insikter hur detta kan användas för att skapa kontextbaserade tjänster i scenarion med fast och mobil kommunikation. Insikterna fördjupas med kunskaper om hur applikationer och komponenter skall samarbeta med andra infrastrukturer (Web).

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen ger kunskap och förståelse om: 

  • grundläggande teorier inom Internet of Things,
  • grundläggande begrep om design och integration av smarta objekt för Internet of Things.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom projektarbete och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen