Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Abstrakta maskiner och formella språk

Kursen går igenom grundläggande begrepp och metoder rörande automatteori, rekursionsteori och matematisk lingvistik.

Du studerar egenskaper och beräkningsförmåga för olika modeller. Föreläsningarna behandlar bland annat olika typer av ändliga automater, formella grammatiker och egenskaper hos formella språk.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och handledning.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen