Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Speldesign

På kursen får du generera spelidéer i ett projektteam.

Kursen går igenom att iterativt granska och utveckla formaliserade spelkoncept genom att dokumentera och presentera spelkoncepten under projektets olika faser, till exempel "two-pager" (game-chart), "ten-pager" och "Game Design Document (GDD)".

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  På kursen får du träna på att förstå enkla och komplexa designmönster för spelutveckling. Syftet är att träna upp en förståelse för hur olika idéer kan uppnå olika komplexitetsnivåer vid utveckling. Kursen eftersträvar att mäta värden av idéer ställt mot respektive idés genomförbarhet i utveckling. Du förväntas redogöra för de beståndsdelar som utgör speldesign genom olika perspektiv och medier för olika presentationstillfällen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops, övningar och tre projektseminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom individuella och gruppbaserade inlämningsuppgifter.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen