Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Utvärderingsmetoder

Kursen ger praktiska och teoretiska kunskaper om utvärdering av användbarhet med förankring i etablerad praxis.

Kursen behandlar anpassade tillvägagångssätt och tittar på effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse beroende på typ av digital produkt, användarkategori och användningssituation. Du genomför ett experiment där du undersöker en användargrupps generella behov genom att använda metoder från kursen.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Generaliserbarhet och begränsningar hos utvärderingsmetoder artikuleras. Tyngdpunkten ligger på genomförandet av användbarhetsutvärderingar med en triangulering av olika utvärderingsmetoder applicerade på varierande digitala produkter, målgrupper och situationer. Utvärderingarna utförs i laboratoriemiljö och/eller ute på fältet, och följer utvärderingsprocessen baserad på planering, genomförande, analys och dokumentation av en användbarhetsutvärdering med avseende på effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och laborativa moment.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen