Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Deltagande design

Deltagande design är ett demokratiskt förhållningssätt till design där vi arbetar med olika metoder för att engagera olika typer av deltagare i hela designprocessen.

Du kommer att lära dig att använda olika metoder från området och att koppla samman dessa med en konkret iterativ designprocess. Parallellt får du en teoretisk och kritisk förståelse för deltagande design.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Som student på kursen deltagande design lär du dig att använda olika metoder från området (kontextuellt utforskande, framtidsverkstad, pappersprototyping med användare, digital prototyping med användare och deltagarbaserad utvärdering) och att koppla samman dessa med en konkret iterativ designprocess. Parallellt får du även en teoretisk och kritisk förståelse för deltagande design.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen