Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektarbete med programvaruteknik

Kursen är en projektkurs där du arbetar tillsammans med en grupp av studenter och producerar ett arbete från ax till limpa.

Studentgruppen väljer en idé och utvecklar den till en färdig produkt, eller en prototyp av den färdiga produkten, med all efterfrågad funktionalitet.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen