Stockholms universitet
Go to this page on our english site

AI-baserad upplevelsedesign

AI-baserad upplevelsedesign (AIBU) placerar agenter och algoritmer i förgrunden av gestaltande system (som spel eller konstnärliga digitala installationer). AIBU ökar förståelsen för möjligheterna med algoritmer och agenter i gestaltande system.

Du introduceras till både klassiska och nya tekniker inom artificiell intelligens (AI) och hur dessa kan användas inom spel- och upplevelsedesign. Du kommer, tillsammans med andra studenter i grupper, skapa mindre prototyper och använda en vald teknik som kärna. Kursen avslutas med reflektioner över samspelet mellan teknik och design.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och redovisningstillfällen. Deltagandet på redovisningstillfällena är obligatoriskt. 

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen