Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Etik i interaktionsdesign

Kursen fokuserar på de komplexa etiska aspekterna av informations- och kommunikationsteknik.

Du kommer att utforska och reflektera över de etiska utmaningarna i att använda, designa och utveckla digital teknik. Kursen ger relevant kunskap och metodisk/praktisk expertis för att kunna diskutera och arbeta med etiska dilemman i teknikdesign.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledning, seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen