Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Knowledge management inom data- och systemvetenskap

Kunskapen i organisationen är organisationens värdefullaste tillgång.

I framtiden kommer de organisationer som kan förvalta kunskapsbeskrivningar och stimulera ett kreativt lärande och skapa ett innovativt klimat att konkurrera ut organisationer som inte klarar av att hantera kunskapsdimensionen.

Om du vill arbeta som "managementkonsult" eller till exempel "knowledge and learning coordinator" så är detta en kurs för dig.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  En stor del av kursen handlar om att omsätta alla teorier till praktik. Alla deltagare förväntas bidra med en del av sin kunskap och sina erfarenheter. Kursen handlar inte bara i teorin om Knowledge Management utan vi kommer även att i viss mån tillämpa dessa principer under kursens gång.

  Undervisningen sker på engelska.

  Undervisning

  Undervisningen består av tre delar:

  1. att skriva en essä/rapport om ett ämne inom knowledge management,
  2. att skriva fem rapporter under kursen och
  3. delta i fyra av de fem seminarierna. Istället för att delta i de fem obligatoriska seminarierna kan studenten skriva ytterligare rapporter.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  • skriftlig tentamen
  • inlämningsuppgifter 

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser