Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Programspråk och programmeringsparadigmer

Att lära sig nya programmeringsspråk handlar mer om att lära sig nya tankesätt och problemlösningsstrategier än att lära sig en ny syntax. Åtminstone om det nya språket skiljer sig mycket från de språk du redan känner till.

Kursens mål är att ge dig förståelse för hur programmeringsspråk kan konstrueras och implementeras och erfarenhet av att använda olika språk, framförallt från andra grupper än den objektorienterade och imperativa.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Grundläggande: Historia, designprinciper, syntax, semantik, styrflöden, typsystem, namn, räckvidd, bindning och abstraktionsmekanismer. 

  Objektorienterade språk: Klassbaserade språk, prototypbaserade språk, inkapsling, informationsgömning, arv, delegering, polymorfism och dynamisk bindning. 

  Funktionella språk: Polymorfism, rekursion, funktioner som första klassens programkonstruktioner, högre ordningens funktioner, fördröjd kontra ivrig evaluering och currying. 

  Logikbaserade språk: Fakta och regler, resolution and unifiering, sökning och backtracking, rekursion, funktioner och aritmetik, listor och andra strukturer.

  Avslutande sammanfattning och utblick.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom hemtentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser