Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Introduktion till testning av IT-system

Kursen diskuterar hela testcykeln från enhetstest till systemtest.

Fokus ligger på verktyg och testdesigntekniker för programmerare. Det finns därför ett stort praktiskt inslag i kursen där du implementerar och på ett strukturerat sätt testar kod.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • enhetstestning, 
  • integrationstestning, 
  • systemtestning, 
  • blackboxtestning, 
  • white-boxtestning, 
  • inspektioner, granskningar och genomgångar, 
  • indataurval för testning, 
  • regressionstestning, 
  • testdriven utveckling, 
  • testautomation och testverktyg, 
  • testplanering, 
  • stoppvillkor för testning och
  • formella metoder.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser