Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Spelanalys

Kursen introducerar olika perspektiv av spel och spelande samt hur vi kan analysera spel utifrån dessa perspektiv.

Kursen har en djup koppling till konceptet ”Meaningful play” och examineras genom en mindre essä författad i grupp och genom att skapa spelregler för ett spel.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 
 

 • Kursupplägg

  Kursens innehåll:

  • Grundläggande begrepp: vad är ett spel? Vad innebär det att spela? 
  • Spel som regelsystem: systemteoretiska synsätt på spel. 
  • Spel som aktivitet: Spelupplevelsen, att lära sig genom spel, spel som berättande, spel som sociala strukturer.
  • Spel som kultur: Spelandets roll i vår kultur, spel som konstform.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning, lektioner, övningar, laborationer och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen