Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Digitala affärer inom IT

Syftet är att ge möjlighet att utveckla kunskaper om digitala affärer och att tillämpa dessa kunskaper till problemlösning ur ett IT-perspektiv.

Det är inte en teknisk kurs om digital teknik. Den är utformad för att hjälpa dig att förstå de viktigaste funktionerna i digital affärsinformation och hur den kan tillämpas.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursinnehåll: 

  • den strukturella migrationen från traditionell affärsverksamhet till digitala affärer, 
  • strategier för digitala affärer, 
  • digitala affärer och värdeskapande, 
  • social media och social business, 
  • digitala affärer och innovationer, 
  • digitala applikationer för business och  
  • digital säkerhet.

  Undervisning

  Meddelas vid kursstart.

  Examination

  Meddelas vid kursstart.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser