Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Strategisk IT-management

Företagsklimatet är idag utsatt för hård konkurrens. Detta kräver att chefer ser över rollen som IT spelar inom en organisation.

IT måste användas som ett strategiskt verktyg för att skapa försprång mot konkurrenter. Kunskap om strategisk planering av IT är nödvändigt för att uppnå organisationens mål, dra nytta av IT investeringar och skapa ”business value".

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller huvudsakligen följande delar:

  • informationssystemets strategitriangel,
  • strategisk användning av informationssystem,
  • organisationsstrategi och informationssystem,
  • IT-arkitektur och infrastruktur,
  • informationsteknikens verksamhet,
  • IT-styrning och
  • inköp av informationssystem.

  Undervisning

  Meddelas vid kursstart.

  Examination

  Meddelas vid kursstart.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser