Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Processmodellering och design inom IT-området

Kursen tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade Business Process Management Systems (BPMS), kan användas för att stödja affärsprocesser i organisationer.

Affärsprocesser i en verksamhet kan beskrivas som flöden av arbetsuppgifter, fördelningen av dessa arbetsuppgifter till olika aktörer och andra resurser och beskriva nödvändig information för utförandet av enskilda uppgifter. Karakteristiskt för BPMS är att de är baserade på processmodeller (som vanligtvis är uppritade grafiskt) i arbetsflöden. Kursen behandlar modellering, analys med redesign och implementering.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom salstentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser