Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Algoritmer och datastrukturer

Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program. Därför är det viktigt att programmerare kan använda dem och göra korrekta val.

Kursen går igenom de algoritmer och datastrukturer som är vanligast och diskuterar deras för- och nackdelar. Kursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursen går igenom:

  • Abstrakta datatyper: stackar, köer, listor, träd, hashtabeller. Algoritmanalys och design. 
  • Datastrukturer: lista, stack, kö, träd, graf, etc. 
  • Algoritmer: sökning, sortering, hashning, etc. 
  • Algoritmanalys 
  • Algoritmdesigntekniker

  Undervisning

  Meddelas innan kursstart.

  Examination

  Meddelas innan kursstart.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser