Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Prototyputveckling för dataspel

Kursen ger dig en ingående praktisk och teoretisk kunskap om prototyputveckling för datorspel.

Kursen handlar om design, konstruktion, implementering och testning av spelbara prototyper, med utgångspunkt i existerande dataspelskoncept, samt ett kritiskt reflekterande av designprocessen och spelutvecklarrollens roll som utövare.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 
 

 • Kursupplägg

  Efter kursen kan du utvärdera design av datorspel genom prototyputveckling. Du kan också kommunicera och visualisera koncept utifrån färdiga spelidéer i form av en interaktiv och audiovisuell prototyp. Prototypen utvecklas i grupp, med fasta tidsramar och med design science som vetenskapligt ramverk i syfte att iterativt föreslå förbättringar av prototypen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen