Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektarbete inom affärssystem

Syftet med kursen är att du skall få erfarenhet av att arbeta i ett affärssystemsprojekt och att etablera och vidmakthålla en effektiv kundrelation.

Affärssystem avser en standardiserad mjukvara som täcker stora delar av en organisations verksamhet. Projekten kan vara av olika typer till exempel val, utveckling, implementation eller utvärdering av affärssystem.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delar: projekt och teoriuppgift. 

  Projekt 
  Studenten genomför i grupp ett affärssystemsprojekt för en kundorganisation. Projekten kan vara av flera olika typer: val, utveckling, implementation eller utvärdering. Kundorganisationen kan vara antingen ett vinstdrivande företag eller en offentlig verksamhet, t.ex. en kommun eller en myndighet. Projekten genomförs i enlighet med de projektdefinitioner som studenterna utvecklat för sina respektive projekt. Lärarna bidrar genom seminarier, handledning och veckovisa statusmöten.

  Teoriuppgift 
  Teoriuppgiften genomförs individuellt och definieras av studenten själv och skall ansluta till projektuppgiften. Syftet med uppgiften är att bidra till den teoretiska efterforskningen till projektets teoretiska referensram.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom projektarbete.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen