Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Management av globala IT-resurser

Kursen fokuserar på att behandla frågor och utmaningar relaterade till effektiv IT-management i globala företag.

Globaliseringstrenden inom industrin har ökat intresset inom globala företag för IT som verktyg för att stödja affärsverksamheter i en global affärsmiljö. Utveckling och management av globala IT-system som stöd för affärsstrategier i globala företag har fått allt större vikt och relevans. 

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs. 

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller huvudsakligen:

  • Den globala ledarmiljön: bedöma miljön - politiskt, ekonomiskt, juridiskt, tekniskt
  • Att bli ett globalt integrerat företag genom att möjliggöra organisatorisk och kulturell förändring
  • Global organisation: struktur- och kontrollsystem
  • Global IT-management: strukturering för lyhördhet och innovation
  • IT-organisering
  • Planering av IT-resurser
  • Ledande IT-organisation
  • Management av globala IT-system

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och handledning.
  Kursen är nätbaserad och sker på distans.
  Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom projektarbete och inlämningsuppgift.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser