Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Big Data med NoSQL-databaser

Kursen går igenom de teknologier, till exempel Hadoop, som utvecklats för att hantera enorma mängder data.

Dessa kan vanligtvis inte hanteras av traditionella databashanteringssystem på grund av datans volym, variation och hastighet. Alternativa datarepresentationer har därför utvecklats inom ramverket NoSQL. Kursen behandlar även prediktiv modellering med Big Data och typiska tillämpningar.

Den här kursen ges bara inom program eller Data- och systemvetenskap III, 30 hp och kan inte sökas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och praktiska övningar/lektioner samt ett avslutande seminarium.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftlig tentamen och inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledningen för kandidatprogram och kurser