Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektarbete inom digitala medier

Du arbetar tillsammans med andra studenter i en grupp och utvecklar en idé och ett koncept inom digitala medier.

Gruppen gör en analys och argumenterar för sin idé. Efter att ha definierat alla arbetsuppgifter konstruerar och testar gruppen en prototyp. Kursen avslutas med en rapport och prototypen visas upp publikt.

Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 
 

 • Kursupplägg

  Under kursens gång kommer du att: 

  • utveckla en idé och koncept, 
  • analysera och argumentera för sin idé, 
  • dokumentera sin idé, 
  • definiera arbetsuppgifter, 
  • konstruera prototyp, 
  • testa prototyp, 
  • rapportera sitt arbete, 
  • visa upp prototyp för publik och
  • lämna in prototyp i dess olika stadier.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, handledning, laborationer, seminarier och workshops.

  Examination

  Kursen examineras genom deltagande i en gruppbaserad uppgift, samt två skriftliga individuella inlämningsuppgifter.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kontakt

  Kursen ges bara inom program och går inte att läsa som fristående kurs. 

  Mer information om våra program hittar du här

  Om du går på ett program och har frågor om kursen, kontakta studievägledningen