Cyberrymdens forensik, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar avancerade och komplexa problem inom IT-säkerhet, bland annat angrepp på kritisk infrastruktur, cyber bedrägerier och säkerheten i sociala nätverk. Studenten blir medvetenhet om och får förståelse för sorten, komplexiteten och genomslagskraften av digitala bevis i cyberrymden, och dess betydelse, relevans och skydd för ett väl fungerande modernt IT-samhälle.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen