Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Webbutveckling II

Kursen går igenom avancerad utveckling för webben.

På klientsidan går vi igenom dynamiska webbsidor med JavaScript. På serversidan går vi igenom programmering inom kodseparation, sessionshantering, meddelandehantering, databaser, innehållshantering och säkerhet. Efter genomförd kurs ska studenten vara väl förtrogen i hur man skapar avancerade webbaserade system för både klient- och serversidan.

 • Kursupplägg

  Kursen går helt på distans och pedagogiken är uppgiftsbaserad inlärning där du motiveras att aktivt söka lösningen på uppgiften själv.

  Undervisning

  Kursen tar upp ett stort område genom att presentera en mängd uppgifter där varje uppgift:

  1. Fokuserar på ett delområde i taget för att öka förståelsen och minska komplexiteten.
  2. Är allmänt specificerad för att motivera till alternativa lösningar och fördjupningar.

  Kursen kräver förmåga till självständigt arbete men har genom stöd via handledning på distans ett stort inslag av interaktivitet.

  Examination

  Examinationen på kursen består av att ett antal praktiska uppgifter:

  • Obligatoriska uppgifter som är breda och täcker in kursens kärna.
  • Frivilliga uppgifter som är fördjupande inom kursens område.
  • Den sista obligatoriska uppgiften är en sammanfattande fri uppgift (gesällprov).

  Betyget bestäms av hur många frivilliga uppgifter du gjort samt hur väl utfört gesällprovet är. Detta beskrivs i detalj på kursens webbplats.

  Det finns flera tillfällen för rättning av uppgifterna och du väljer själv ett som passar.

  Examinator

   
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges flexibel på distans och har inget schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Mer information

  Examen

  Kursen får inte ingå i examen tillsammans med en annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen. För denna kurs gäller att den i en examen inte kan kombineras med kurserna:

  • IB908C Webbutveckling - Klientsidan
  • IB909C Webbutveckling – Serversidan
 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser