Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Beslutsstöd med affärssystem

Många av de beslut som tas dagligen har stor påverkan på medarbetare och resultat. En del påverkar även verksamhetens omvärld. Men finns all information som behövs för att ta de bästa besluten tillgänglig? Kanske är informationen felaktig eller bristfällig? Kanske ligger användbar information dold i olika affärs- och verksamhetssystem?

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till DSV!

Innan du kan börja dina studier är det några praktiska saker som du behöver ordna. 

 • Tacka ja till din plats på antagning.se 
   
 • För att kunna registrera dig behöver du ha ett universitetskonto. Obs! Fortsätt inte till webbregistrering - gå tillbaka till den här listan och registrera dig i nästa punkt. 
   
 • Registrering
  Registreringen är öppen 7 januari - 18 januari
  Registrera dig här
   
 • Passerkort
  Du som går en kurs på campus kan behöva ett passerkort för att komma in i DSV:s lokaler. På grund av pandemin går de flesta kurser på distans. Titta i kursbeskrivningen i Daisy och kurssidan i iLearn innan du beställer passerkort. 
  Beställ passerkort här
   
 • Terminsstart
  Terminen startar den 18 januari.

Mer information

Antagen med villkor

Reservplats

Studera med funktionsnedsättning

Mer information om kursstart får du via mejl från studieadministrationen närmare terminsstarten. 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du har säkert hört talas om det engelska begreppet Business Intelligence (BI) som är starkt relaterat till kursens ämne. BI är ett samlingsnamn för processer, metoder och IT-system som används för att hantera stora informationsmängder. Användandet av BI fortsätter att öka för varje år och blir allt viktigare för beslutsfattare på alla nivåer.

Idag har verksamheter tillgång till ett allt större inflöde av data. Internet, sociala media, e-post och affärssystem genererar inte bara mer data utan även nya typer av data. Om man kan hantera (planera, organisera och kombinera) inflödet på ett effektivt sätt skapas nya möjligheter att analysera omvärlden och den egna verksamheten. BI erbjuder just detta.

Kopplingen till BI genomsyrar kursen och bidrar till en bredare samsyn på BI och en ökad förståelse för hur BI implementeras och används.

Beslutsfattare, processansvariga och systemansvariga i organisationer och företag har alla behov av att samarbeta så att rätt information blir tillgänglig i rätt tid för att kunna ta rätt beslut i rätt ögonblick baserat på bra underlag. BI underlättar samarbetet mellan de här grupperna med målet att ta ännu bättre beslut för att öka effektiviteten och konkurrenskraften.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på distans på institutionens läroplattform.

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs genom kursbok, inspelade föreläsningar med föreläsningsbilder

  Föreläsningarna är indelade i block som öppnas veckovis, på måndagarna, under de första fem veckorna. Du väljer själv din undervisningstakt inom kursperioden. Det finns både fristående föreläsningar och föreläsningar som direkt kopplar till kursboken.

  Parallellt med föreläsningarna kommer du att göra ett antal kunskapstest (quizzar). De öppnas på onsdagar varje vecka. Testerna är obligatoriska och ingår i en egen examination kallad Kunskapstest. De är en del av förberedelsen inför tentamen som aktiverar din inlärning, ger dig möjlighet att fortlöpande testa vad du lärt dig och du får möjlighet till repetition. Deadline är normalt dagen innan tentamen (exakt datum och tid för deadline meddelas på kursen i studieplattformen). Du kan göra testerna så många gånger du vill fram till deadline.

  Under hela kursperioden finns tillgång till handledning genom ett handledningsforum.

  Kursen avslutas med en salstentamen på plats i Stockholms universitetets lokaler i Kista.

  Examination

  Kursen har två examinationer:

  1. Kunskapstest på 3,5 hp, som består av ett antal delkunskapstest (quizzar),
  2. en salstentamen på 4,0 hp. Salstentamen är det enda moment i kursen som kräver fysisk närvaro.

  Observera att för att få skriva salstentamen måste du fått godkänt på hela examinationen Kunskapstest senast vid deadline (se ovan). Det gäller också för omtentamina.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
   
 • Kontakt

  Studievägledningen - kandidatprogram och kurser