Beslutsstöd med affärssystem, 7,5 hp

Om utbildningen

Många av de beslut som tas dagligen har stor påverkan på medarbetare och resultat, och en del påverkar även verksamhetens omvärld. Men finns all den information tillgänglig, som behövs för att ta de bästa besluten? Kanske är informationen felaktig eller bristfällig? Kanske ligger potentiellt användbar information dold i olika affärs- och verksamhetssystem, eller ännu värre, i separata kalkylblad hos olika användare? Denna kurs ger dig en ökad förståelse för möjligheterna att råda bot på dessa problem, dvs. möjligheterna att skaffa sig bra beslutsstöd, och ger en god överblick över hur information används vid beslutsfattande.

Du har säkert hört talas om det engelska begreppet Business Intelligence (förkortat BI), som är starkt relaterat till kursens ämne. BI är ett samlingsnamn för de processer, metoder, tekniker, och IT-system som används för att hantera stora informationsmängder. Användandet av BI fortsätter att öka för varje år, och BI blir allt viktigare för beslutsfattare på alla nivåer. Idag har verksamheter tillgång till ett allt större flöde av data. Internet, Molnet, sociala media, e-post, sensorer, positioneringssystem, affärssystem, m.m. genererar inte bara mer data, utan även nya typer av data. Om man kan hantera (planera, organisera och kombinera) dataflödet på ett effektivt sätt, skapas nya möjligheter att analysera omvärlden och den egna verksamheten, allt med syfte att skapa användar- och affärsnytta.

BI erbjuder just denna funktionalitet. Kopplingen till BI genomsyrar kursens aktiviteter och kursen bidrar till en bredare samsyn på BI och en ökad förståelse för hur BI implementeras och används. Beslutsfattare, affärsanvändare, processansvariga och systemansvariga i organisationer och företag har ett gemensamt behov av att samarbeta så att rätt information blir tillgänglig i rätt tid, dvs. så att beslut kan tas i rätt ögonblick och baserat på bra underlag. BI underlättar samarbetet mellan dessa grupper, med målet att ännu bättre beslut ska tas för att öka effektivitet och konkurrenskraft.

All undervisning sker på distans via kursens webbplats, som du får tillgång till vid kursstart. Examination sker dels på distans (via kurswebbplatsen) och dels via en obligatorisk salstenta. Salstentan är kursens enda fysiska sammankomst (tillkommer gör även eventuella omtentor).

Om ämnet: Data- och systemvetenskap

Data och systemvetenskap

Vill du vara med där framtidens informationsteknik (IT) utvecklas och lära dig den senaste tekniken inom datorer och mobiltelefoner? Är du också intresserad av hur människor effektivt kan använda ny teknik är data och systemvetenskap något för dig.

Data och systemvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som täcker alla områden där datorer och informationsteknik används av människor, företag och organisationer. Datavetenskap är den tekniska delen av ämnet som ger kunskap om datorer, programmering, datakommunikation, databaser och business intelligence. Systemvetenskap handlar om samspelet mellan IT, människor och organisationer. Det omfattar även modeller och verktyg för att analysera och utforma system samt kunskap om projektledning.

Du behöver inte kunna programmera eller ha tekniska förkunskaper om datorer när du börjar studera hos oss, det lär du dig under utbildningen. Oavsett vilken bakgrund du har från gymnasiet, till exempel inom samhällsvetenskap, ekonomi eller naturvetenskap, har vi en IT-utbildning som passar dig.

ARBETSMARKNAD Arbetsområdena inom IT är många. Några exempel är datasäkerhet, systemutveckling, programmering, webbdesign, multimedia och datorspelskonstruktion. Bra och effektiva IT-lösningar är en viktig framgångsfaktor hos både företag och organisationer. IT-kunskap behövs därmed inom alla branscher där datorsystem används, underhålls och utvecklas. Framtidsutsikterna inom IT-området är mycket goda.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Data och IT

Vill du utveckla framtidens informationsteknik (IT) och lära dig det senaste inom datorer och mobiltelefoner? Inom intresseområdet Data och IT är programmering en viktig del, men det handlar om mycket mer än så. Detta är ett tvärvetenskapligt intresseområde som även rör samspelet mellan människor, datorer och organisationer.

Inom Data och IT finns stora möjligheter att hitta ett yrke som passar dig, oavsett om du vill utveckla och designa spel eller stora affärssystem, om du brinner för att programmera eller drömmer om att skapa den perfekta interaktionen mellan dator och människa.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för data- och systemvetenskap