Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Beslutsstöd med affärssystem

Många av de beslut som tas dagligen har stor påverkan på medarbetare och resultat. En del påverkar även verksamhetens omvärld. Men finns all information som behövs för att ta de bästa besluten tillgänglig? Kanske är informationen felaktig eller bristfällig? Kanske ligger användbar information dold i olika affärs- och verksamhetssystem?

Du har säkert hört talas om det engelska begreppet Business Intelligence (BI) som är starkt relaterat till kursens ämne. BI är ett samlingsnamn för processer, metoder och IT-system som används för att hantera stora informationsmängder. Användandet av BI fortsätter att öka för varje år och blir allt viktigare för beslutsfattare på alla nivåer.

Idag har verksamheter tillgång till ett allt större inflöde av data. Internet, sociala media, e-post och affärssystem genererar inte bara mer data utan även nya typer av data. Om man kan hantera (planera, organisera och kombinera) inflödet på ett effektivt sätt skapas nya möjligheter att analysera omvärlden och den egna verksamheten. BI erbjuder just detta.

Kopplingen till BI genomsyrar kursen och bidrar till en bredare samsyn på BI och en ökad förståelse för hur BI implementeras och används.

Beslutsfattare, processansvariga och systemansvariga i organisationer och företag har alla behov av att samarbeta så att rätt information blir tillgänglig i rätt tid för att kunna ta rätt beslut i rätt ögonblick baserat på bra underlag. BI underlättar samarbetet mellan de här grupperna med målet att ta ännu bättre beslut för att öka effektiviteten och konkurrenskraften.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på distans på institutionens läroplattform.

  Undervisning

  Undervisningen bedrivs genom kursbok, inspelade föreläsningar med föreläsningsbilder

  Föreläsningarna är indelade i block som öppnas veckovis, på måndagarna, under de första fem veckorna. Du väljer själv din undervisningstakt inom kursperioden. Det finns både fristående föreläsningar och föreläsningar som direkt kopplar till kursboken.

  Parallellt med föreläsningarna kommer du att göra ett antal kunskapstest (quizzar). De öppnas på onsdagar varje vecka. Testerna är obligatoriska och ingår i en egen examination kallad Kunskapstest. De är en del av förberedelsen inför tentamen som aktiverar din inlärning, ger dig möjlighet att fortlöpande testa vad du lärt dig och du får möjlighet till repetition. Deadline är normalt dagen innan tentamen (exakt datum och tid för deadline meddelas på kursen i studieplattformen). Du kan göra testerna så många gånger du vill fram till deadline.

  Under hela kursperioden finns tillgång till handledning genom ett handledningsforum.

  Kursen avslutas med en salstentamen på plats i Stockholms universitetets lokaler i Kista.

  Examination

  Kursen har två examinationer:

  1. Kunskapstest på 3,5 hp, som består av ett antal delkunskapstest (quizzar),
  2. en salstentamen på 4,0 hp. Salstentamen är det enda moment i kursen som kräver fysisk närvaro.

  Observera att för att få skriva salstentamen måste du fått godkänt på hela examinationen Kunskapstest senast vid deadline (se ovan). Det gäller också för omtentamina.

  Examinator

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
   
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

   
 • Kontakt

  Studievägledning för sökande till kandidatprogram och fristående kurser