De rasistiska idéernas historia, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar rasideologier som vuxit fram under den västerländska modernitetens olika faser. Utgångspunkten tas i upplysningstidens särskiljande av människor i olika kategorier, varefter kursen följer framväxten av rasbiologi, raspolitik och liknande idéer fram till nutidens nationalpopulistiska rastänkande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen