Idéhistoria, kandidatkurs, 30 hp

Om kursen

Kursen fördjupar ämnesstudiet ytterligare och behandlar centrala idéhistoriska forskningsperspektiv. Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna kritiskt diskutera och använda teoretiska begrepp i idéhistoriskt material, självständigt författa ett examensarbete inom en given tidsram och kritiskt diskutera, värdera och reflektera kring idéhistoriska texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen