Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistoria, kandidatkurs

Kursen fördjupar ämnesstudiet ytterligare och behandlar centrala idéhistoriska forskningsperspektiv.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Institutionen för kultur och estetik ligger i bruna tegelbyggnader.
Foto: Ingmarie Andersson / Stockholms universitet

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning hela vårterminen 2021.

Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


Registrering

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under kursens registreringsperiod. Majoriteten av våra kurser använder webbregistrering. Om du har problem att registrera dig behöver du kontakta studentexpeditionen innan sista registreringsdag: expedition.ike@su.se.

Registrering för kurser som börjar under period 1 (från och med 18/1)
Idéhistoria: 4/1 – 11/1
Konstvetenskap: 4/1 – 11/1
Litteraturvetenskap: 4/1 – 11/1
Musikvetenskap: 4/1 – 18/1
Teatervetenskap: 4/1 – 11/1
Registrering för kurser som börjar under period 2 (från och med 23/3)
Idéhistoria: 4/1–16/3
Konstvetenskap: 4/1 – 1/3
Litteraturvetenskap: 4/1 – 16/3
Musikvetenskap: 4/1 – 23/3 
Teatervetenskap: 4/1 – 16/3 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig, eftersom institutionen först måste bedöma din behörighet. Ta kontakt med studentexpeditionen eller studievägledaren.


Athena och kursmaterial

Institutionen använder sig av lärplattformen Athena för kommunikation mellan lärare och studenter. Du loggar in på Athena med ditt universitetskonto. Där kommer du att hitta lektionsplanering och kursmaterial senast en vecka före kursstart. Schema och litteraturlista finns längre ner på den här sidan.


Studera med funktionsnedsättning

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska ha samma möjligheter, oavsett förutsättningar. Om du har en funktionsnedsättning och är i behov av extra stöd så ska du kontakta Särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta även studievägledaren för ditt ämne i god tid före kursstart om du behöver extra stöd vid undervisning eller tentamen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Hedvig Charlotta Nordenflycht
Hedvig Charlotta Nordenflycht målat av Ulrika Pasch (1760-tal), Statens porträttsamling på Gripsholms slott, Wikimedia Commons

 Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna kritiskt diskutera och använda teoretiska begrepp i idéhistoriskt material, självständigt författa ett examensarbete inom en given tidsram och kritiskt diskutera, värdera och reflektera kring idéhistoriska texter.

 • Kursupplägg

  Kursen ger en fördjupning av de idéhistoriska studierna och behandlar centrala idéhistoriska forskningsperspektiv. I kursen ingår författandet av ett idéhistoriskt examensarbete. I kursen ges också en fördjupad inblick i idéhistorisk forskningsmetodik och en orientering i centrala teoretiska perspektiv inom ämnet.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser:

  •  Aktuella forskningsproblem, 7.5 hp.

  Delkursen behandlar aktuella forskningsperspektiv inom idéhistoria i Sverige och internationellt. Särskilt fokus ligger på de forskningsfält som är representerade i den lokala forskningsmiljön. Kursen ger på så sätt studenten grundläggande färdigheter i att utforma relevanta forskningsfrågor, identifiera tidigare forskning och kritiskt reflektera kring teoretiska diskussioner i den idéhistoriska disciplinen. Dessutom övas studenternas färdigheter i att knyta sina egna intressen till aktuell forskning.

  • Idéhistorisk teori och metod, 7.5 hp.

  Delkursen behandlar den idéhistoriska forskningens teori och praktik. Särskilt fokus ligger på grundläggande forskningsfärdigheter: att utforma relevanta frågeställningar, identifiera gångbara metoder och kritiskt reflektera kring teoretiska perspektiv inom idéhistoria. Centrala begrepp som kontextualisering, perspektiv och källmaterial behandlas. Dessutom övas studenternas färdigheter i att formulera uppsatsämnen genom olika skrivuppgifter.

  • Examensarbete, 15 hp.

  Inom ramen för denna delkurs förväntas studenten författa ett självständigt examensarbete kring en specifik forskningsfråga.

  Undervisning

  På delkurs 1, Aktuella forskningsperspektiv, består undervisningen av obligatoriska seminarier.
  På delkurs 2, Idéhistorisk teori och metod, består undervisningen av obligatoriska seminarier.
  På delkurs 3. Examensarbete består undervisningen av seminarier och av handledning, individuellt och i mindre grupper.

  Närvaro vid samtliga seminarier krävs om inte annat överenskommits med läraren. Obligatoriet regleras enligt vad som sägs nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämning av skriftliga inlämningsuppgifter, författande och ventilering av ett eget examensarbete och opposition på ett examensarbete.

  Examinator

  Våren 2021

  Victoria Fareld
  Elisabeth Mansén
  Martin Wiklund
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation HT2020 Idéhistoria (4617 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@idehist.su.se

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se