Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medicinens historia och kultur

 • 7,5 hp

Syftet med kursen är att erbjuda en avancerad introduktion till några centrala perspektiv och angreppssätt inom dagens medicinhistoriska forskning.

Kursen belyser exempelvis diskussioner om medicinens förhållande till skiftande kunskapsformer och vetenskapsbegrepp från renässansen och framåt. Andra aktuella inriktningar och problem inom området som behandlas rör medicinska bilder och visuella praktiker, historier om kroppar, samt medicinens relation till publika kulturer.

 • Kursupplägg

  Examination

  All examinering sker i seminarieform. Full närvaro krävs; viss frånvaro kan kompenseras skriftligt. Kursen kan läsas som enstaka kurs eller ingå i Idéhistoria: Magisterkurs eller Masterkurs.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt