Medicinens historia och kultur, 7,5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att erbjuda en avancerad introduktion till några

centrala perspektiv inom dagens medicinhistoriska forskning. Kursen

belyser exempelvis diskussioner om medicinens förhållande till

skiftande kunskapsformer och vetenskapsbegrepp från renässansen och

framåt. Andra aktuella inriktningar som behandlas rör medicinska

bilder, historier om kroppar och medicinens relation till publika

kulturer

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen