Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Foucault - historiska och kritiska perspektiv

Kursen behandlar Michel Foucaults tänkande ur flera perspektiv.

Kursen behandlar Michel Foucaults tänkande från sent 1950-tal till hans död 1984. Den historiska bakgrunden, liksom skiftande ställningstaganden från en mer eller mindre strukturalistisk period till frågor om makt och sanning och den sena fasens intresse för sexualitet och subjektet kommer att diskuteras. Nedslag kommer att göras i centrala verk, såväl böcker som artiklar. Kritiska synpunkter på Foucaults verk kommer också att uppmärksammas.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska. Obligatoriet regleras enligt vad som sägs nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination, punkt d. Undervisningen kan ske på campus eller på distans (webbaserad undervisning i realtid) enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningar av skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier.

 • Kontakt

  Studentexpedition:

  expedition.ike@su.se

  Studievägledare i idéhistoria:

  studievagledare@idehist.su.se