Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Foucault - historiska och kritiska perspektiv

Kursen behandlar Michel Foucaults tänkande ur flera perspektiv.

Kursen behandlar Michel Foucaults tänkande från sent 1950-tal till hans död 1984. Den historiska bakgrunden, liksom skiftande ställningstaganden från en mer eller mindre strukturalistisk period till frågor om makt och sanning och den sena fasens intresse för sexualitet och subjektet kommer att diskuteras. Nedslag kommer att göras i centrala verk, såväl böcker som artiklar. Kritiska synpunkter på Foucaults verk kommer också att uppmärksammas.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska. 

  Examination

  Kursen examineras genom inlämningar av skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Matts Lindström, timlärare, fil. dr.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
  Studentexpedition