Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Italienska II - kurs inom VAL-projektet

Denna kurs har samma innehåll och samma kursplan som IT230A, Italienska II. Se beskrivningen av kursen på kurssidan för IT230A, Italienska II.