Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska II, Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Kursen befäster och utvecklar den muntliga och skriftliga språkfärdigheten, ger en orientering i italiensk litteraturhistoria. Inom alla delkurser betonas språkets pragmatiska dimension genom t.ex. studium av litterära stildrag och språkliga register samt övning i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer.