Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italienska III - kurs inom ULV-projektet

I kursen ingår följande delkurser:

Skriftlig produktion, 4.5 hp, (provkod 3SKR);

Delkursen behandlar olika grammatiska moment såsom italiensk morfosyntax och textgrammatik samt kontrastiv grammatik. Stor tonvikt läggs vidare på textbindning, interpunktion, register- och stilmarkörer. Studenterna skall förbättra sin skriftliga språkfärdighet, på såväl grammatisk som textlingvistik nivå.

Grammatik och översättning, 3 hp, (provkod 3ÖVP);

Delkursen behandlar grammatik ur ett kontrastivt perspektiv där man översätter meningar och längre texter från italienska till svenska samt från svenska till italienska.

Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng (provkod 3LIT);

Delkursen syftar till att studenten ska tillgodogöra sig redskap för att självständigt och kreativt kunna diskutera och reflektera kring litterära texter utifrån vetenskapliga metoder och teorier. Den ger en teoretisk och metodologisk grund för att genomföra litteraturvetenskapliga examensarbeten.

Språkvetenskaplig teori och metod, 7.5 högskolepoäng (provkod 3STM);

Delkursen behandlar den grundläggande lingvistiska terminologin, lingvistikens arbetsområden och arbetssätt. Den behandlar även de olika språkliga nivåerna, fonologi, morfologi, syntax och semantik, och ger en introduktion till språktypologin.

Italiensk kultur- och samhällskunskap, 7.5 högskolepoäng (provkod 3IKS).

Delkursen behandlar huvudsakligen det italienska samhällets utveckling från mitten av 1900-talet till idag. Utifrån ett specifikt kulturellt uttryck speglas viktiga samhälleliga tendenser i Italien och dess betydelse i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.