Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Dante, Petrarca, Boccaccio

Kursen fokuserar på de tre stora författarna under Medeltiden: Dante, Petrarca och Boccaccio. Man behandlar deras texter utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv med fördjupning i deras betydelse för den litterära traditionen i Italien och Europa. Utifrån relevanta analysmetoder undersöker man texterna utifrån ett estetiskt och språkvetenskapligt perspektiv.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.