Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkvetenskap, Italienska III

Kursen behandlar italiensk språkvetenskap ur ett synkroniskt perspektiv och beskriver italienskans strukturer och egenskaper enligt samtida språkvetenskapliga metoder. Du kommer att studera fonologi, morfologi, syntax, lexikon och semantik med avstamp i det italienska språket. Kursen kan också behandla några av följande ämnen: andraspråksinlärning, lexikografi, textlingvistik, onomastik, pragmatik och sociolingvistik, med fokus på det italienska språket.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.