Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien

  • 7,5 hp

Större delen av Asien genomgår för närvarande en omfattande omvandlingsprocess, där det handlar om inte bara enskilda länders statsbyggnad utan också behovet av att utifrån förändrade sociokulturella villkor söka sig nya positioner i internationell politik. Kursens syfte är att identifiera historiska, kulturella och politiska konstellationer och analysera hur dessa speglas i dagens förhållanden. Uppbyggnaden av nya strukturer på nationell och regional nivå studeras och begreppet Asien problematiseras utifrån flera perspektiv.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt