Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Östasiens historia

 • 7,5 hp

Syftet med kursen är att begreppsliggöra östasiatisk historia som en del av världshistorien och gå från en tidigare dominerande eurocentrisk mot en mer global historieskrivning, som innefattar inomregionala perspektiv på nationell identitet och historia och internationella relationer.

Studenterna tränas i att kritiskt kunna analysera japansk, kinesisk och koreansk historia (främst modern historia) och historieskrivning, politisk retorik och debatter om tradition kontra modernisering.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.