Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Östasiens historia

Syftet med kursen är att begreppsliggöra östasiatisk historia som en del av världshistorien och gå från en tidigare dominerande eurocentrisk mot en mer global historieskrivning, som innefattar inomregionala perspektiv på nationell identitet och historia och internationella relationer.

Studenterna tränas i att kritiskt kunna analysera japansk, kinesisk och koreansk historia (främst modern historia) och historieskrivning, politisk retorik och debatter om tradition kontra modernisering.

 

 • Kursupplägg

  Kursen går bland annat igenom icke-eurocentriska perspektiv på östasiatisk historia och historieskrivning.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursplanering och resurser för VT24 finns i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en avslutande hemtentamen.

  Examinator

  Gabriel Jonsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om kursen?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  08-16 36 20