Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska IV

Kursen ger vidgade kunskaper i de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II och Japanska III.

Den befäster och vidareutvecklar förmågan att delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska på högre medelnivå. Dessutom utvecklas förmågan att referera och analysera olika typer av texter.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler.

  Delkurser

  1. Grammatik IV, 5 hp
  Modulen befäster och vidareutvecklar kunskaperna i japansk grammatik och tillämpningen av satsanalys på högre medelnivå.

  2. Textläsning II, 4 hp
  Modulen vidareutvecklar förmågan att läsa, referera, översätta och skriva en textanalys av autentiska japanska texter.

  3. Kanji IV, 6 hp
  Delkursen lär ut ytterligare ca 220 kanjitecken samt övar studenten i att läsa och skriva med kanjitecken påjapanska på högre medelnivå inom olika ämnen.

  4. Praktisk språkfärdighet IV, 7.5 hp
  Delkursen fördjupar förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt på medelsvårt japanskt vardagsspråk och tillämpa sina grammatiska kunskaper på en högre medelnivå. Delkursen tränar också förmågan att kommunicera på medelsvårt japanskt vardagsspråk i olika sociala situationer.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar och individuella övningar.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT22 finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Grammatik IV, 5 hp, examineras genom 2-3 inlämningsuppgifter samt en salsskrivning.

  Textläsning II, 4 hp, examineras genom en salsskrivning.

  Kanji IV, 6 hp, examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinationsform för Praktisk språkfärdighet IV, 7,5 hp examineras genom 2-3 muntliga redovisningar samt 1-2 skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Examinator

  Stina Jelbring

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22