Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Japansk populärkultur: uttryck och konsumtion

Kursen undersöker globala och lokala föreställningar om japansk populärkultur genom anime/animationsstudier och spelstudier.

Kursen ifrågasätter också relevansen i ordet "populärkultur" idag från perspektivet japanorienterade mediastudier.

Medan kursen Mangastudier (JKA918) fokuserar på närläsningar och mediaspecifika analyser, fokuserar denna kurs på att belysa frågeställningar som återkommer inom populär media så som lekfullhet, traditionsbundenhet och kritik, otaku, shōjo och kawaii.

Under höstterminen 2021 kommer all undervisning och examination vid institutionen fortsatt att vara webbaserad.

 • Kursupplägg

  Kursen omfattar 7.5 poäng.

  Undervisning

  Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

  Kursupplägg och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för HT21 finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom en digital hemtentamen vid kursens slut.
   
  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Jaqueline Berndt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22