Japansk populärkultur: uttryck och konsumtion, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en introduktion till samtida japansk populärkultur, dess källor och inverkan på regional samt global kultur och konsumtion. Den syftar till att ge en orientering om den japanska populärkulturens efterkrigshistoria och kunskaper om hur den påverkat och påverkats av ett förändrat globalt sammanhang de senaste tjugo åren.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen