Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Klassisk japanska I

 • 7,5 hp

Kursen omfattar grunderna i den klassiska japanskans grammatik och ordförråd. Under kursen instuderas partiklar samt verb-, adjektiv- och kopulakonjugationer och böjningsändelser i den klassiska japanskan. Läsning och översättning av kortare texter ingår.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.