Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Koreanska I

Kursen ger grundläggande kunskaper om Koreas språk och kultur, den moderna standardkoreanskans skriftsystem, formlära och syntax. Kursen är en nätbaserad distansutbildning.

Viss praktisk språkfärdighet samt grundläggande kunskaper om Koreas moderna historia, politik och ekonomi, och samtida kultur och samhällsliv.

Viss praktisk språkfärdighet samt grundläggande kunskaper om Koreas moderna historia, politik och ekonomi, och samtida kultur och samhällsliv ingår i kursen.

All undervisning och examination är nätbaserad, utan fysiska möten på campus. Föreläsningarna ges i realtid, med indirekt interaktion med läraren och de andra studenterna.

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra moduler som behandlar språkinlärning och studiet av Koreas språk och kultur.

  Delkurser

  1. Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur, 7.5 hp
  En allmän presentation av språket, Koreas moderna historia, kultur och samhällsliv.

  2. Modern standardkoreanska 1, 7.5 hp
  Delkursen behandlar den alfabetiska skriften hangûl och de fonetiska reglerna.

  3. Modern standardkoreanska 2, 7.5 hp
  Delkursen behandlar grundläggande grammatik och lär ut ett basordförråd om cirka 900 ord.

  4. Praktisk språkfärdighet 1, 7.5 hp
  Delkursen behandlar grundläggande kommunikativa behov som hur man presenterar sig, visar vägen eller ställer enklare frågor.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av föreläsningar och grupparbeten. All undervisning och examination på kursen Koreanska I är nätbaserad, utan fysiska möten på campus. Föreläsningarna ges i realtid, med indirekt interaktion med läraren och de andra studenterna. Närvaro på all undervisning är därför obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för HT23 finns i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Modulen Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen samt en bokrecension.

  Modern standardkoreanska 1 examineras löpande genom 8 skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Modern standardkoreanska 2 examineras löpande genom 8 skriftliga inlämningsuppgifter samt en skriftlig inlämningsuppgift i form av en hemtentamen.

  Praktisk språkfärdighet 1 examineras genom en muntlig redovisning.

  Principerna för sammanvägning av de enskilda examinationsuppgifterna framgår av betygskriterierna.

  Examinator

  Examinator hel kurs: Eunah Kim
  Examinator
  Introduktion till studiet av Koreas språk och kultur: Sonja Häussler och Gabriel Jonsson
  Examinator Modern standardkoreanska 1: Eunah Kim
  Examinator Modern standardkoreanska 2: Eunah Kim
  Examinator Praktisk språkfärdighet 1: Kyungsook Kang

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk