Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Koreanska II

Kursen ger fördjupade kunskaper i den moderna standardkoreanskans formlära, syntax och praktisk språkfärdighet.

Detta genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Koreanska I.

 • Kursupplägg

  Kursen består av tre moduler.

  Delkurser

  1. Modern standardkoreanska 3, 7.5 hp
  Delkursen befäster och fördjupar kunskaperna i koreansk grammatik samt övar upp textläsningsförmågan. Den består av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys.

  2. Modern standardkoreanska 4, 7.5 hp
  Med utgångspunkt i Modern standardkoreanska 3 befäster och fördjupar delkursen ytterligare kunskaperna i koreansk grammatik och övar upp textläsningsförmågan. Den består också av textläsning som omfattar grammatisk analys och textanalys. 

  3. Praktisk språkfärdighet 2, 7.5 hp
  Delkursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i muntlig och skriftlig framställning, samt hör- och läsförståelse i koreanska.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och gruppövningar. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT24 finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Modern standardkoreanska 3, 7.5 hp, examineras genom en salstentamen.

  Modern standardkoreanska 4, 7.5 hp, examineras genom en salstentamen.

  Praktisk språkfärdighet 2, 7.5 hp, examineras genom två muntliga redovisningar.

  Examinator

  Eunah Kim

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk