Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Koreanska - kandidatkurs

Kursen ger utbildning i de formella och teoretiska krav som ställs på en kandidatuppsats i koreanska.

Den vidareutvecklar också  förmågan till självständigt arbete och redovisning på god akademisk nivå.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två moduler.

  Delkurser

  1. Teori och metod, 15 hp
  Delkursen syftar till att ge den teoretiska och praktiska grund som krävs för ett godkänt självständigt arbete på kandidatnivå. Delkursen behandlar olika sätt att samla in, värdera och kritiskt tolka information.

  2. Examensarbete, 15 hp
  Delkursen omfattar att självständigt identifiera, formulera och lösa ett väl avgränsat problem med lämplig metod, liksom att muntligt redogöra för sina fynd vid en uppsatsventilering.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier samt individuell uppsatshandledning. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor för VT24 finns i läroplattformen Athena

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i Athena.

  Examination

  Teori och metod, 15 hp, examineras genom fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examensarbete, 15 hp, examineras genom ett skriftligt examensarbete, ventilering av det skriftliga examensarbetet samt opposition på annan students examensarbete.

  Examinator

  Sonja Häussler

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Koreas språk och kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk