Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad koreanska I

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att förbereda studenten för akademiskt arbete med koreanskt källmaterial inom ämnesområdet för examensarbetet. Texterna studeras ingående med hjälp av koreanska uppslagsverk och referensmaterial och studenten tränas i att självständigt söka information i koreansk vetenskaplig litteratur. Särskild vikt läggs vid förståelse av komplicerade meningar, facktermer, sammansatta ord och uttryck i vetenskapliga texter.

  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisning består av föreläsningar och seminarier.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kontakt